CFOG

Cooperative Flashpoint Online Gaming
Obecny czas: 2019-06-16, 03:56

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 1 post ] 
Autor Wiadomość
 Temat postu: FIRETEAM
PostWysłany: 2010-10-31, 21:25 
Offline
CFOG Drużyna A
CFOG Drużyna A
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2010-02-25, 11:54
Posty: 252
Miejscowość: Warszawa
Image


ZESPÓŁ OGNIOWY
FIRETEAM


Spis treści:
  1. Wstęp
  2. Podział ról w zespole ogniowym
  3. Zasady komunikacji w ramach zespołu
  4. Ruch pieszy
  5. Ruch w pojeździe
  6. Literatura i objaśnienie skrótów

__________________________________________________________________________________
1. Wstęp

1a. Charakterystyka

Zespół ogniowy (ang. fire team FT) jest najmniejszą jednostką taktyczną stosowaną w ramach wojsk NATO. Zespoły ogniowe (w CFOG nazywane sekcjami) składają się typowo z czterech żołnierzy i są łączone po dwa/trzy tworząc drużynę (ang. squad SQD), które z kolei, połączone w trzy-cztery, składają się na pluton (ang. platoon PLT). Przykładową strukturę plutonu przedstawiono na poniższym schemacie.

Image

Koncepcja zespołu ogniowego zakłada jego wysoką uniwersalność jeśli chodzi o zakres wykonywanych zadań, oraz możliwość wyspecjalizowania poprzez modyfikację wyposażenia.

Badania przeprowadzone w ramach amerykańskiej armii wykazały, że zdolność bojowa żołnierzy i ich motywacja do walki wynika w większej mierze z niechęci do zawiedzenia swoich kolegów, niż z wiary w abstrakcyjne hasła. Z tego względu koncepcja FT zakłada również wytworzenie silnych więzi między członkami zespołu oraz instynktu wzajemnej ochrony. Efekt ten jest dodatkowo wzmacniany poprzez łączenie ich w dwójki, tzw. buddy teams.

Ponieważ standardy wyposażenia i procedur realizowanych w ramach FT różnią zależnie od rodzaju sił zbrojnych oraz armii, oraz są modyfikowane stosownie do zakresu wykonywanych zadań, w niniejszym opracowaniu skupiono się na standardzie FT stosowanym w USMC (United States Marine Corps), oraz omówiono podstawowy zakres ról oraz wyposażenia. Należy traktować omówiony standard jako pewnego rodzaju uniwersalną konstrukcję wyjściową, którą dowódca może modyfikować zależnie od zadań stawianych przed poszczególnymi zespołami.

1b. Buddy team

Jakkolwiek zespół ogniowy składa się z czterech żołnierzy, są oni dodatkowo połączeni w "pary kumpli" (ang. buddy team BT). Połączenie to nakłada na żołnierzy dodatkowy wymóg ochrony swojego partnera BT, szczególnie w przypadkach gdy w danej chwili obie pary manewrują autonomicznie. Pierwsza para składa się z dowódcy zespołu oraz strzelca, druga składa się ze strzelca automatycznego oraz jego asystenta.

Podstawowe zasady buddy team:
 • zawsze trzymaj się ze swoim kumplem, miej świadomość gdzie jest i jaki kierunek obserwuje
 • chroń swojego kumpla - dostosowuj się do jego ruchów tak aby się z nim uzupełniać oraz zapewnić mu ochronę
 • wyciągaj kumpla z kłopotów jeśli padnie - on zrobi to samo na twoim miejscu

__________________________________________________________________________________
2. Podział ról w zespole ogniowym

2a. Dowódca zespołu ogniowego(ang. fireteam leader FTL)

Symbol:
Image

Charakterystyka:
  Najstarszy stopniem, najbardziej doświadczony żołnierz w zespole. Jest odpowiedzialny za całość funkcjonowania FT: zapewnienie wyposażenia, przydzielanie zadań członkom zespołu, koordynację ich działań. Jest najlepiej zorientowany na polu walki, wytycza sposoby i kierunki manewrów zespołu oraz prowadzonego ognia.

Zadania:
 • komunikacja z dowództwem: składanie meldunków oraz przyjmowanie rozkazów
 • przydzielanie zadań i ról członkom zespołu, określanie zastępstw w przypadku strat
 • utrzymywanie pełnej orientacji na polu walki oraz informowanie członków zespołu
 • wytyczanie kierunków i kontrola ognia prowadzonego przez zespół
 • utrzymywanie inicjatywy i dyscypliny na polu walki
 • maksymalizacja stopnia realizacji zadań postawionych przed plutonem przy minimalizacji strat własnych zespołu

Wyposażenie:
 • M16A4 5.56mm + ACOG + podwieszany granatnik M203 40mm
 • lornetka, mapa, krótkofalówka

2b. Strzelec automatyczny (ang. automatic rifleman AR)

Symbol:
Image

Charakterystyka:
  Drugi po FTL w kolejności dowodzenia, stopnia oraz doświadczenia. Jest podstawowym źródłem siły ognia FT; dzięki istotnie wyższemu współczynnikowi ognia oraz większemu zasięgowi, jest w stanie prowadzić ogień przygniatający (ang. suppresive fire), uzyskując dominację na polu walki oraz umożliwiając pozostałym członkom zespołu skuteczne manewrowanie.

Zadania:
 • prowadzenie i kontrola ognia, weryfikacja efektu ostrzału (typowo 6-8 naboi na serię)
 • świadomość i kontrola stanu posiadanej amunicji
 • przejmowanie inicjatywy ogniowej oraz osiąganie dominacji na polu walki
 • utrzymywanie odpowiedniej pozycji strzeleckiej

Wyposażenie:
 • M249 SAW 5.56mm

2c. Asystent strzelca automatycznego (ang. assistant automatic rifleman AAR)

Symbol:
Image

Charakterystyka:
  Prawa ręka strzelca automatycznego. Towarzyszy mu w drugim BT, zapewniając mu dodatkowe wsparcie obserwacyjne, amunicję oraz ochronę z pozostałych kierunków. W razie potrzeby zastępuje AR w jego roli.

Zadania:
 • ochrona pleców strzelca automatycznego
 • wyszukiwanie i identyfikacja celów dla ostrzału przez AR
 • weryfikacja efektów ostrzału i korygowanie ognia prowadzonego przez AR
 • świadomość stanu posiadanej amunicji, własna inicjatywa w jej uzupełnianiu
 • utrzymywanie i wyszukiwanie odpowiednich pozycji strzeleckich

Wyposażenie:
 • M16A4 5.56mm
 • amunicja M249 5.56mm
 • lornetka

2d. Strzelec (ang. rifleman)

Symbol:
Image

Charakterystyka:
  Najmłodszy stopniem żołnierz w zespole. Trzyma się blisko FTL i pozostaje wraz z nim w pierwszym BT.

Zadania:
 • ochrona pleców FTL
 • wyszukiwanie celów i raportowanie do FTL
 • utrzymywanie odpowiedniej pozycji strzeleckiej względem FTL

Wyposażenie:
 • M16A4 5.56mm

__________________________________________________________________________________
3. Zasady komunikacji w ramach zespołu

Większość komunikacji w ramach FT odbywa się bezpośrednio. W celu zapewnienia maksymalnej sprawności koordynacji, należy zwrócić szczególną uwagę na niezawodność i czystość komunikacji. Należy pamiętać że rozmówca zwykle nie patrzy w tym samym kierunku co my i polega wyłącznie na tym co od nas usłyszy (dotyczy to zarówno meldowania kontaktów jak i sytuacji własnej).

Zawsze potwierdzaj
 • gotowość gdy jesteś wywoływany
 • zrozumienie rozkazu
 • przystąpienie do wykonywania rozkazu
 • wykonanie rozkazu
 • przyjęcie meldunku

Przykładowy dialog:

- Werner.
- Jestem.
- Udaj się do budynku na 120, chroń północną stronę drogi.
- Przyjąłem, wykonuję.
(...)
- Werner na pozycji.
- Przyjąłem.


Przykładowy dialog w pojeździe (ze względu na dodatkowy hałas wskazane pełniejsze potwierdzanie):

- Kierowca, prędkość średnia, 50 metrów na prawo od drogi, ruszaj.
- Przyjąłem, ruszam.
- Strzelec, obserwuj prawą stronę.
- Przyjąłem, patrzę na prawo.
(…)
- Kontakt, azymut 120, odległość 300, jeden człowiek, uzbrojony, patroluje, niezaalarmowany.
- Przyjąłem, pilnuj go, jeśli w nas wyceluje otwórz ogień.
- Zrozumiałem.


__________________________________________________________________________________
4. Ruch pieszy

Standardową kolejność przemarszu w kolumnie określa się skrótem „ready – team – fire – assist”, które stanowią określenie odpowiednio dla R, FTL, AR oraz AAR. Sposób przejścia do formacji klina jest kwestią decyzji FTL, typowo jest on prowadzony przez FTL oraz ubezpieczany na boki przez pozostałych członków. Oznacza to że strzelec przechodzi na lewą stronę formacji, a strzelec automatyczny wraz z asystentem – na stronę prawą.

Rolą FTL jest podać azymut na jaki rozwijana jest określana formacja. W przypadku indywidualnego określania pozycji członków zespołu, powinno to następować względem azymutu całego zespołu ogniowego, a nie w kierunkach bezwzględnych. A więc prawidłowym jest rozkaz „klin na 120, strzelec na lewo, pozostali na prawo”, oraz nieprawidłowym jest „formujemy klin, strzelec przechodzi na południowy zachód, pozostali na północny wschód i północ”.

Przechodzenie między podstawowymi formacjami zaprezentowano na poniższym rysunku. Jest istotne aby każdy członek zespołu pamiętał po jakiej trajektorii wokół FTL powinien się poruszać, tak aby manewry zmian formacji wykonywać odruchowo oraz nie przecinać kierunków ruchu oraz ostrzału swoich kolegów.

Image


__________________________________________________________________________________
5. Ruch w pojeździe

W formacjach piechoty zmotoryzowanej zespół ogniowy może często poruszać się pojazdem HMMV wyposażonym w karabin maszynowy montowany na dachu. W niniejszym rozdziale omówiono podstawowe procedury związane z ruchem w w/w pojeździe.

5a. Podział ról w pojeździe

Typowo stosowany jest następujący podział ról pomiędzy członków zespołu ogniowego. Podział ten może ulec zmianie stosownie do indywidualnych kompetencji (mechanicznych, strzeleckich, nawigatorskich) członków zespołu.

  R: kierowca
  • uważnie słucha poleceń nawigatora
  • utrzymuje odpowiedni dystans w konwoju
  • pozostaje zawsze przy kierownicy póki nie otrzyma wyraźnego rozkazu opuszczenia pojazdu
  • monitoruje i komunikuje stan techniczny pojazdu, oraz w przypadku krytycznego stanu nakazuje jego natychmiastowe opuszczenie
  • obserwuje drogę i szuka zagrożeń takich jak ładunki czy miny
  FTL: nawigator
  • wydaje kierowcy klarowne instrukcje dot. manewrów które powinien wykonać
  • jest świadomy całej trasy jaką ma wykonać pojazd oraz w razie czego wybiera alternatywną drogę
  AAR: strzelec
  • jako umieszczony w najlepszej pozycji obserwacyjnej, zachowuje wysoką świadomość otoczenia pojazdu, wyszukuje zagrożenia i raportuje je
  • obserwuje otoczenie na wyznaczonym przez dowódcę kierunku
  • pozostaje na stanowisku póki nie otrzyma wyraźnego rozkazu opuszczenia go
  AR: pasażer
  • prowadzi obserwację, wyszukuje zagrożenia i raportuje je
  • w razie potrzeby wysiada w celu zapewnienia dodatkowej ochrony
  • jest gotów do desantu w celu natychmiastowego podjęcia walki

5b. Desant i ruch z ochroną pieszą

Zależnie od stopnia zagrożenia, stosowane są różne sposoby desantu z pojazdu. Generalnie, zawsze odbywa się to na polecenie FTL ("Desant"), oraz może być zmodyfikowane poprzez określenie osób które powinny zostać w pojeździe (np. "Strzelec zostaje, reszta wysiadać").

Desant z zagrożeniem

Kierowca powinien ustawić samochód bokiem do kierunków zagrożenia. Po wydaniu przez FTL polecenia "Desant na lewo", zespół opuszcza pojazd, po czym żołnierze którzy wysiedli po bezpiecznej stronie, natychmiast zajmują pozycje strzeleckie z wykorzystaniem osłony samochodu. Żołnierze którzy wysiedli po niebezpiecznej stronie, w pierwszej kolejności jak najszybciej przebiegają na drugą stronę, jak wskazano na poniższym rysunku.

Image

Desant z obroną okrężną

Stosowany w terenie potencjalnie wrogim, gdy zagrożenie nie jest znane ani określone. Każdy zabezpiecza perymetr zgodnie ze swoją pozycją w samochodzie. Kierowca przyjmuje kierunek na godzinie 12, pozostali co 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Image

Ruch z ochroną pieszą

W przypadku potrzeby zapewnienia dodatkowej obserwacji i ochrony (istotne szczególnie w terenach miejskich) dwóch pasażerów może opuścić pojazd i zabezpieczać kierunki boczne.

Image

__________________________________________________________________________________
6. Literatura oraz objaśnienie skrótów

Literatura

Skróty
  AAR - assistant automatic rifleman - asystent strzelca automatycznego
  ACOG - advanced combat optical gunsight - zaawansowany optyczny celownik bojowy
  AR - automatic rifleman - strzelec automatyczny
  BT - buddy team - para
  FT - fireteam - zespół ogniowy
  FTL - fireteam leader - dowódca zespołu ogniowego
  R - rifleman - strzelec
  SAW - squad automatic weapon - drużynowa broń automatyczna
  USMC - united states marine corps - korpus amerykańskiej piechoty morskiej


Ostatnio edytowany przez werner, 2013-07-01, 12:10, edytowano w sumie 1 raz

Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość E-mail  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 1 post ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group